Home

Welcome to My New Локальный Blog

 • My First Blog Post

  20.08.2019 от

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • Distance Learning N4 (April13-30)

  02.05.2020 от

  1. Write the antonyms of the words.Գրել բառերի հականիշը: 1. Cheap — expensive 2. Old — young 3. Lazy — active,industrious,energetic 4. Big — Small,little,slight,short 5. Ugly — beautiful,attractive 6. Good — bad,wicked 7. Fast — slow 8. Fat — skinny,thin 9. Thick — slender,thin 10. Kind — slender 11. Strong — puny 12. Difficult… Читать далее

 • Ռուբեն Սևակ

  10.04.2020 от

  Նախագիծ«Արևելքի պոեզիա» Ռուբեն Սևակը (Չիլինկիրեան Ռուբևն) Ծնվել է փետրվարի 15-ին , 1885 թվականին, Սիլիվրիում (Ստամբուլի մարզ, Թուրքիա) 1901-1905 թթ. սովորել է Կ. Պոլսի Պեր­պե­րյան վար­ժա­րա­նում։ Դպրոցական տարիներից զբաղվել է գրական գործունեությամբ։ Գիտության նկատմամբ սեր և հակումներ ունենալու շնորհիվ, Պերպերյան վարժարանի տնօրեն, վաստակավոր ուսուցչապետ Ռեթեոս Պերպերյանի խորհրդով ու բարոյական օժանդակությամբ մեկնել է Շվեյցարիա՝ բժշկական կրթություն ստանալու։ 1905-1911/1912… Читать далее

Просмотреть все записи

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы