Home

Welcome to My New Локальный Blog

  • My First Blog Post

    20.08.2019 by

    Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

  • Աշնանային անտառը

    18.11.2019 by

    Աշնանային օրերին գեղեցիկ և տխուր է ռուսական անտառ: Կարմիր-դեղին թխկիների և ամպերի պայծառ բծերը առանձնանում են դեղնավուն սաղարթի ոսկե ֆոնի վրա: Դանդաղորեն պտտվելով օդում՚ թեթև, անգույն դեղին տերևները ընկնում և ընկնում են բշտիկներից: Սառդոստայնի բարակ արծաթե թելերը ձգվում էն ծառից մինչև ծառ: Աշնանային ուշ ծաղիկները դեռ ծաղկում են: Հանգիստ աշնանային անտառում: Գեղջուկի սաղարթը գետնին է… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы